Feltételek

 1. Alkalmazási kör

  • A Superfly Hungary Kft. (székhelye: 1133 Budapest (Hungary) // Süllő u. 8) (a továbbiakban: SUPERFLY AIR SPORTS), és a vevő közötti mindennemű üzleti kapcsolatra kizárólag ezen Általános Szerződéses Feltételek rendelés időpontjában érvényes változata vonatkozik. A vevő feltételei nem kerülnek elismerésre, hacsak a SUPERFLY AIR SPORTS írásban másként nem nyilatkozik, még akkor sem, ha a SUPERFLY AIR SPORTS azokat kifejezetten nem vitatja.
  • A szerződéses feltételeket kiegészítik a SUPERFLY AIR SPORTS által a felhasználókra vonatkozóan kialakított és a rendelés időpontjában érvényes szabályok.

 

 1. Szerződéskötés

  • Az online üzlet összes ajánlata nem kötelező érvényű
  • A Vásárlás Gombra kattintva a vevő kötelező jelleggel nyilatkozik felénk arról, hogy a bevásárlókosár tartalmát a jelzett áron meg kívánja vásárolni.
  • A vásárlási szerződés a SUPERFLY AIR SPORTS általi, a megrendelés elküldésével történő megerősítéssel kerül megkötésre. Általánosságban a szerződés egy a vásárló által megjelölt elektronikus levélcímre küldött megerősítő elektronikus levéllel kerül elfogadásra. Az elektronikus levél megerősíti, hogy a rendelés beérkezett, és lehetővé teszi a vonatkozó online jegy kinyomtatását.

 

 1. Szállítás

  • Az online jegy a megerősítő elektronikus levél mellékleteként (.pdf formátumban) kerül elküldésre a vásárlónak.
  • A jegyek postai úton nem kerülnek elküldésre.
  • A vásárló a megerősítő elektronikus levelet őrizze meg! A kinyomtatott jegy elvesztése esetén az elektronikus levél szolgálhat a vásárlás megerősítéseként.

 

 1. Fizetés

  • A vételár a rendelés leadásakor azonnal esedékessé válik. Fizetni lehet hitelkártyával, a SEPA beszedési megbízási rendszerén keresztül, vagy banki átutalással.
  • Hitelkártyás fizetésnél a vásárlónak a megrendelés párbeszédablak megfelelő adatbeviteli mezőit kitöltve meg kell adnia a hitelkártya számát, a kártya ellenőrző kódját, valamint annak érvényességi dátumát. Ezen túlmenően a megfelelő hitelkártya-intézet 3-D biztonsági rendszerén (MasterCard Securecode, Verified by Visa) történő hitelesítés is szükséges lehet.
  • A SEPA beszedési megbízási rendszerén keresztül történő fizetéshez a vásárlónak a megrendelés párbeszédablak megfelelő adatbeviteli mezőiben meg kell adnia az IBAN nemzetközi bankszámlaszámot, a bank BIC kódját, valamint a számlabirtokos nevét.
  • A SUPERFLY AIR SPORTS fenntartja magának a jogot arra, hogy amíg a vásárló az összes fennálló fizetési kötelezettségét nem teljesítette, addig a jegyekkel történő belépést meggátolja.

 

 1. Teljesítés

  • A jegyek feljogosítják a vásárlót arra, hogy a létesítménybe belépjen, valamint, hogy azt és a berendezéseket az érvényesség napján és az érvényességi idő alatt használja.
  • A jegyek megrendelésével a vásárló a belépés és a használat SUPERFLY AIR SPORTS által alkotott szabályait elfogadja.
  • A vásárló a jegyek visszatérítésére vagy cseréjére általánosságban nem jogosult. A visszatérítés vagy csere csak jóindulatú gesztusként lehetséges./li>
  • Egy jegy elvesztése esetén a SUPERFLY AIR SPORTS a belépést csak akkor engedélyezi, ha a vásárló személyazonossága bizonyítható, és ha a jegyet még nem használták. Jogos követelés nem áll fenn.
  • A jegyek nem átruházhatók! A jegyek viszonteladása tilos!

 

 1. Adatvédelmi nyilatkozat

  • A megrendelő személyes adatainak gyűjtése, feldolgozása és tárolása az adatvédelmi törvénynek megfelelően, és csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történik. A SUPERFLY AIR SPORTS jogosult arra, hogy az adatokat a szerződés vagy a szerződés szerinti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben harmadik félnek tovább adja.

 

 1. Felhatalmazás a címadatok továbbadására

  • A vásárló utasítja a pénzintézetét arra, hogy a beszedési megbízás be nem váltása vagy a beszedéssel szembeni kifogás esetén kérésre a vásárló nevét és címét a SUPERFY AIR SPORTS számára, vagy egy megfelelően felhatalmazott harmadik személy számára közölje, hogy a vásárlóval szembeni követelés érvényesíthető legyen.

 

 1. Jótállás hibákra és szavatosság

  • A vásárló minden olyan szolgáltatásra jogosult, ami az adott napon a SUPERFLY AIR SPORTS összes látogatója számára biztosítva van. A vásárló nem jogosult arra, hogy minden tevékenységet teljes egészében és zavartalanul elvégezhessen. Az üzemzavarok vagy az egyes látványosságok egy egész napig tartó leállásai nem minősülnek hibának.
  • Ha a szolgáltatást nem használják a jegy érvényességi ideje alatt, akkor a vásárló a jegy árának visszatérítésére, vagy más napon történő belépésre nem jogosult.
  • A SUPERFLY AIR SPORTS a testi sérülésből, vagy egészségkárosodásból eredő károkért, valamint a szándékosságból vagy vétkes hanyagságból eredő károkért a törvényes rendelkezések értelmében korlátlanul felel.
  • A lényeges szerződéses kötelezettségek (sarkalatos kötelezettségek) enyhén hanyag megszegéséből eredő egyéb károkért a SUPERFLY AIR SPORTS kárfelelőssége az ilyen típusú szerződésekhez tipikusan kapcsolódó ésszerűen előrelátható károkra korlátozódik. A lényeges szerződéses kötelezettségek azok a kötelezettségek, amelyeknek a megszegése a szerződés célját veszélyezteti, amelyek teljesítése a szerződés megfelelő teljesítését az első helyen lehetővé teszi, és amelyekre a vevők rendszerint támaszkodnak.
  • A kötelezettségek hanyag megszegésén alapuló további kárfelelősség kizárt.
  • A kárfelelősség korlátozása a SUPERFLY AIR SPORTS személyzetének, ügynökeinek, jogi képviselőinek és szerveinek személyes kárfelelősségére is kiterjed.

 

 1. Birtokon belüli jogok

  • A területen a SUPERFLY AIR SPORTS van birtokon belül. A SUPERFLY AIR SPORTS jogosult bárkit kiutasítani, számukra a területre történő belépést megtiltani, vagy a birtokon belüli jogaival összhangban egyéb megfelelő módon intézkedni. A látogatók kiutasíthatók különösen akkor, ha más látogatókat zaklatnak, vagy ha a felhasználókra vonatkozó feltételeket vagy szabályokat más módon ismétlődően vagy jelentősen megszegik.

 

 1. Visszavonás

  • Minden fogyasztó rendelkezik a visszavonás jogával (Német Polgári Törvénykönyv 13. paragrafusa). A fogyasztó egy olyan természetes személy, aki magáncélból, és nem valamely kereskedelmi vagy egyéni vállalkozóként végzett tevékenység céljából vesz részt egy jogügyletben.
  • A valamely konkrét napra vagy időszakra ütemezett szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó jegyvásárlásra vonatkozó szerződésekre a visszavonás joga nem vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a szerződéstől való elállás vagy a termék két héten belüli visszavitelének joga ezekre nem érvényes (§ Német Polgári Törvénykönyv <121/> 312g paragrafus (2) bekezdés 9. pont).
  • Felhívjuk tehát a figyelmet arra, hogy a következő elállási jog olyan Alap, Csúcs és Ajándékkártyák online bolton keresztül történő vásárlására vonatkozik, amelyek nem csak egy konkrét napra érvényesek.
  • Elállási feltételek

   

  Elállás joga

  Önnek joga van 14 napon belül indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási időszak 14 nap, ami a szerződés megkötésének napján indul..

  Az elállási joga érvényesítése érdekében tájékoztatnia kell minket, a Superfly Hungary Kft. (cím: 1133 Budapest (Hungary) // Süllő u. 8, MAIL: budapest@superfly.eu) egy egyértelmű nyilatkozattal (például postai úton vagy telefaxon vagy elektronikus levélben) arról a döntéséről, hogy ettől a szerződéstől eláll.

  Az elállási idő betartásához elegendő, ha az elállási jog érvényesítésére vonatkozó nyilatkozatát a határidő vége előtt elküldi.

   

  Elállás következményei

  Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, akkor nekünk haladéktalanul, az elállási nyilatkozat beérkezésétől számított 14 napon belül vissza kell fizetnünk Önnek minden Öntől kapott fizetséget, a szállítási költségeket is beleértve (az olyan többletköltségek kivételével, amelyek azért merültek fel, mert Ön a leggazdaságosabb szállítási módtól eltérő szállítási lehetőséget választott). A visszatérítéshez ugyanazt a fizetési módot használjuk, mint amit Ön az eredeti ügylethez használt, hacsak kifejezetten másban nem állapodtunk meg, és ezért a visszatérítésért semmilyen körülmények között sem számítunk fel díjat.

  Ha azt kérte, hogy a szolgáltatás már az elállási határidő letelte előtt megkezdődjön, akkor Ön a szerződéstől történő elállási nyilatkozatának időpontjáig már teljesített szolgáltatásoknak a szerződés által érintett szolgáltatások teljes összegéhez viszonyított arányának megfelelő pénzösszeget tartozik nekünk fizetni.

 

 1. Vegyes rendelkezések

  • Erre a szerződésre és annak teljesítésére a Német Szövetségi Köztársaság törvényei vonatkoznak, az ENSZ értékesítési joga és a nemzetközi kötelmi jog kizárásával.
  • A teljesítés helye és a kizárólagos illetőség a SUPERFLY AIR SPORTS székhelye.
  • Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az a teljes szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti. Az érvénytelen rendelkezést a felek egy olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely az érvénytelen rendelkezés gazdasági szándékához a legközelebb esik.